برچسب: تراکنش‌های بانکی

شيوه عجيب ماليات‌ستانی

رهگیری تراکنش‌های بانکی مشکوک

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرارهای مالیاتی با کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک و افزایش بازرسی‌های میدانی مالیاتی جهت ...

صفحه 1 از 4 1 2 4

پیشنهاد بنکر