برچسب: تراکنش‌های انتقال

بازی برد-برد در صنعت پرداخت

با ابلاغ ضوابط صدور کیف الکترونیک پول، نـظام پرداخت کشور وارد دوران جدیدی شد. سال 1392 بانک مـرکزی کلیات طـرح ...

پیشنهاد بنکر