برچسب: تحریم‌

مدیران فشل!

واقعیات امروز اقتصاد و صنعت کشور گویای این مطلب است که فشل و فشلیسم زاییده و پرورش یافته کسانیست که ...

صفحه 1 از 12 1 2 12