برچسب: تحریم ها

دستور اشتباهی!

رئیس جمهور طی دستوری به بانک مرکزی خواستار بازگشت منابع ارزی کشور شد. این درحالیست که در حال حاضر مسئول ...

صفحه 1 از 3 1 2 3