برچسب: تحریم رمز ریال

رمزارز ملی نیامده تحریم شد؟

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: ایراد جدی مجلس شورای اسلامی به رمز ریال پیرامون شبکه‌ها و مجموعه‌هایی ...

پیشنهاد بنکر