برچسب: تبعات اقتصادی کرونا

سونامی چک‌های برگشتی

حال بعد از گذشت نزدیک به دوماه از اعلام رسمی ورود کرونا به ایران، تبعات اقتصادی شیوع این ویروس یکی ...

این وام، گفتار درمانی است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در شرایطی که دولت باید اقداماتی را انجام دهد در راستای این موضوع که ...

پیشنهاد بنکر