برچسب: تامین ارز واردات

آخرین جزئیات از ریال دیجیتال

رئیس‌کل بانک مرکزی طبق خبر‌های گذشته گفت: اجرای آزمایشی «ریال دیجیتال» از شهریور ماه آغاز می‌شود. وی همچنین به تشریح ...

پیشنهاد بنکر