برچسب: بیمه گری

بیمه سامان ۲۵۰۰ میلیاردی می شود

پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل ...

پیشنهاد بنکر