برچسب: بیمه خانواده ایرانی

تمام خانواده زیر پوشش یک بیمه

طرح گسترده بیمه همگانی سازمان تامین‌اجتماعی با عنوان «بیمه خانواده ایرانی» خبری بود که چندی پیش از سوی میرهاشم موسوی، ...

پیشنهاد بنکر