برچسب: بیمه‌گذار

بانک ملی برای مردم یا دولت‌؟

محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در نخستین واکنش به انتشار صورت‌های مالی و افشای زیان انباشته این بانک، ...

پیشنهاد بنکر