برچسب: بیمه‌گذاران

شاخ به شاخ پراید با صنعت بیمه

به این آمارها دقت کنید؛ ضریب خسارت خودروی بارکش در ایران 116درصد، اتوکار (خودروهای با ظرفیت بیش از 6سرنشین) 110درصد، ...

صفحه 1 از 2 1 2

پیشنهاد بنکر