برچسب: بیمه‌های اجتماعی

بانک رفاه ۶۰ ساله شد

بانک رفاه کارگران در اجرای تبصره ماده 39 قانون بودجه سال 1338 کشور و ماده 38 سازمان بیمه های اجتماعی ...

بار بیمه ایرانیان در بودجه 99

هر ساله بخش رفاه اجتماعی، سهم قابل توجهی از بودجه داشته است. براساس اعلام محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و ...

پیشنهاد بنکر