برچسب: بهداشت اعتباری

رصد همه وام ها در بانک مرکزی

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: هفت فرمان رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران‌عامل بانک‌ها، اقدامی مهم در چارچوب برنامه جامع ...

پیشنهاد بنکر