برچسب: بنگاه‌های تحت تملک

رانت

وام به‌ خودی

215 هزار و 298میلیارد تومان؛ این کل رقمی است که بانک‌ها، براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، به بنگاه‌های تحت مدیریت‌شان ...