برچسب: برنامه های توسعه ای

هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم!

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در عرصه اقتصاد کلان ایران همواره مطرح بوده، مسئله مشخص نبودن الگوی توسعه است، هیچ‌گاه ...

پیشنهاد بنکر