برچسب: بدهی‌های بانک مرکزی

آوار ریال

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان آذر ۹۹، حجم نقدینگی را ۳۱ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد ...

بمب نقدینگی در حال انفجار

نقدینگی در پایان آذرماه امسال از مرز 2263هزار میلیارد تومان عبور کرد. بانک مرکزی با انتشار این آمار روند رشد ...

پیشنهاد بنکر