برچسب: بخش‌های اقتصادی

بانک ها چقدر وام دادند؟

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه ابتدای سال به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۳۹۵۹.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه ...

سهم اقتصاد از تسهیلات بانکی

بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی را مبلغ ۱۲۱۹۹.۴ هزار میلیارد ریال ...

صفحه 1 از 2 1 2

پیشنهاد بنکر