برچسب: بحران برگزیت

فصل خوب برای طلا؟

براساس الگوی معاملاتی در سال‌های اخیر، بازه زمانی میانه دسامبر تا اواسط ماه فوریه دوره خوبی برای طلا محسوب می‌شود.