برچسب: بانک مرکزی خلق چین

جنگ اژدهای زرد با بیت‌کوین

بیت‌کوین گرفتار فشارهای چینی شده است. ممنوعیت استخراج رمزارز در یکی از مراکز مهم چینی و حس بازار مبنی بر ...

پیشنهاد بنکر