برچسب: بانک‌های خصوصی

چنبره دولت بر نظام بانکی

تسهیلات تکلیفی سابقه‌ای تاریخی و طولانی در نظام بانکی و اقتصادی کشور دارد، به طوری که از سال‌های جنگ تا ...

حکم بانکی آقای وزیر

احسان خاندوزی از زمان صدارتش بر وزارت اقتصاد تاکنون ، در تلاش برای شفافیت در رابطه بین بانک‌ها و مشتریان ...

صفحه 1 از 5 1 2 5

پیشنهاد بنکر