برچسب: بانک‌های ایران

بدفرجامی بانکی

تعدادی از بانک‌های ایران به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و حالا زیان انباشته بانک‌های کشور به رکورد تازه 320 هزار میلیارد‌تومانی ...