برچسب: بانك و مشتريان

اندرزی به بانکداران!

در دسامبر 1863 ميلادي هيومك كلوك (Hiugh Moculloch) وزير خزانه داري وقت انگلستان نامه‌اي به كليه بانك ها ارسال نمود ...

پیشنهاد بنکر