برچسب: باملند

سوال

“هایل هیتلر” در هزاره سوم

در ابتدای سال۱۴۰۲ بود که مجموعه باملند اعلام کرد برای آسایش و راحتی شهروندان ایرانی از ورود افغان‌ها جلوگیری می‌کند. ...

پیشنهاد بنکر