برچسب: بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای

شکاف ١۴.۵درصدی تورم

نرخ تورم نقطه به نقطه در بین استان‌های ایران نشان از شکاف 14.5درصدی دارد به‌گونه‌ای که بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای ...

پیشنهاد بنکر