برچسب: بالاترین تورم‏

دولت چقدر کسری بودجه دارد؟

در مورد رقم کسری بودجه گمانه ‏زنی‏های متفاوتی صورت گرفته‏ است. برخی اقتصاددانان معتقدند که دولت در سال ۹۹ با ...

پیشنهاد بنکر