برچسب: بازار دلار آزاد

پیشروی دلار در کانال جدید

برخی فعالان باور داشتند،‌ افزایش کمتر دلار در روز چهارشنبه می‌تواند نشانه‌ای از پایان موقت رفتار افزایشی و بازگشت آرامش ...

پیشنهاد بنکر