برچسب: بازارهای دارایی

ردیابی روند بازارها

در شرایطی که تورم رو به رشد است و بازارها ازجمله بورس در رکود هستند، سرمایه‌گذاری در بازار طلای آب‌شده، ...

پیشنهاد بنکر