برچسب: بازارارز

پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۱

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: شاخص‌های اقتصادی ایران در وضعیت مطلوبی نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد فرصت چندانی برای ...

پیشنهاد بنکر