برچسب: ایل بختیاری

سرزمین ثروتمند و مردم فقیر

ایزابلا بیشاپ، سیاح انگلیسی کتابی دارد با عنوان «سفر بـه ایران و کردستان». او درفوریه۱۸۹۰ از مسیر بغداد به ایران ...

پیشنهاد بنکر