برچسب: ایزو ۲۹۹۹۳

بانک کارآفرین

بانک کارآفرین ایزو ۲۹۹۹۳ گرفت

بانک کارآفرین به‌عنوان نخستین بانک خصوصی موفق شد تا استاندارد آموزشی بین‌المللی ایزو ۲۹۹۹۳ را دریافت کند. به گزارش روابط ...

پیشنهاد بنکر