برچسب: ایران و کره‌شمالی

دوام ایران در فهرست سیاه

طبق اعلام گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران همچنان در کنار کره‌شمالی در لیست سیاه این کارگروه باقی می‌ماند و ...

پیشنهاد بنکر