برچسب: اوراق ممتاز (تسه)

نرخ سود وام مسکن چقدر است؟

سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق ممتاز صد درصد افزایش پیدا کرده است و به‌دلیل 2برابر شدن نیاز ...

پیشنهاد بنکر