برچسب: اوراق خریداری

غیبت بانک‌ها در دو حراج آخر

بانک مرکزی در دو اطلاعیه جداگانه، جزئیات حراج‌‌‌های هشتم و نهم اوراق مالی دولت را منتشر کرد. بررسی دو حراج ...

پیشنهاد بنکر