برچسب: انرژی بیت‌کوین

نتیجه خطرناک استخراج بیت‌کوین

هفته‌نامه اکونومیست با هشدار نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی تولید بیت‌کوین، نوشته است که بدون ایجاد مقررات محدودکننده، چین تا سال ...

پیشنهاد بنکر