برچسب: انتشار اوراق قرضه

زمزمه افزایش سود بانکی

کارشناس مسائل اقتصادی با اعلام اینکه سه راهکار جبران کسری بودجه دولت منجر به افزایش تورم شده ، گفت: تنها ...

پیشنهاد بنکر