برچسب: انبوه‌سازان

محاسبه اقساط وام مسکن ملی

با افزایش تسهیلات مسکن ملی به 250میلیون تومان، عملا سهم وام بانکی با بهره 18درصد از هزینه تمام‌شده این طرح ...

پیشنهاد بنکر