برچسب: اموال مازاد

مسکن

سنگر امن بانک‌ها

شاید بتوان سال 1401 را یکی از دشوارترین سال‌ها برای شبکه بانکی ایران دانست. چرا که بخش عمده بانک‌های ایرانی، ...

جزییات فروش اموال بانک‌ها

سامانه اموال مازاد بانک‌ها این امکان را برای مردم و سرمایه‌گذاران فراهم کرده تا در مرحله اول ۱۷ هزار میلیارد ...

اموال بانک‌ها روی میز فروش

با راه‌اندازی «سامانه اموال مازاد بانک‌ها» درکنار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، مردم هم می‌توانند بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان ...

پیشنهاد بنکر