برچسب: اقشار کم‌درآمد

چک بی‌محل در وجه ملی مسکن

در جریان بررسی جزئیات لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1401در کمیسیون تلفیق، اعضای این کمیسیون موافقت کردند در حمایت ...

پیشنهاد بنکر