برچسب: افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها

وعده کاهش تورم!

کاهش ماهانه نرخ تورم، پله‌ای و مستمر خواهد شد. این تازه‌ترین وعده احسان خاندوزی، وزیر و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم ...