برچسب: افزایش بهره

فرونشست تب تند بانکی

تهاجمی‌‌ترین و هماهنگ‌‌ترین ترند سیاست پولی جهان در ۴۰ سال اخیر در حال ورود به مرحله جدیدی است.

ریال چگونه تومان شد؟

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، صبح دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ در صحن علنی مجلس از حذف چهار صفر از ...

پیشنهاد بنکر