برچسب: افزايش نرخ ارز

دلار

دلار ارزان می شود یا گران؟

یک کارشناس بازارهای مالی گفت: تحریم های ایران به‌تنهایی و مستقیما بر قیمت دلار اثرگذار است و فقط حرف‌های خوش ...

ايران در آستانه تورم سه رقمی

61 اقتصاددان كشور در نامه‌اي سرگشاده به مردم ايران نسبت به شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و سياست جراحي اقتصادي ...

درآمد ثروتمندان

در وضعيت تورمي و حتي تشديد نابرابري‌هاي درآمدي و افزايش ضريب جيني نيز ممكن است وضعيت درآمدي برخي افراد بسيار ...

پیشنهاد بنکر