برچسب: اعلام رسمی خط فقر

یک نفر از هر۳ نفر زیرخط فقر

سال هاست کارشناسان، نهادهای مختلف و به خصوص کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار دارند تا خط ...

پیشنهاد بنکر