برچسب: اصلاح ناترازی

وعده ضدتورمی رئیس‌کل

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی با اقتصاددانان قول داده کنترل تورم و تحول نظام بانکی را با جدیت ...

پیشنهاد بنکر