برچسب: اسپانسر اصلی

صدور کارت هواداری پرسپولیس

معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس تهران گفت: بانک گردشگری به عنوان اسپانسر اصلی این باشگاه، تاکنون به تمام تعهدات خود در ...

پیشنهاد بنکر