برچسب: استقراض خارجی

دردسرهای بدهکاری

بدهی‌های سنگین روی دست دولت در حالی گزارش می‌شود که حالا مقامات ایرانی به استقراض از چین و روسیه روی ...

پیشنهاد بنکر