برچسب: استقراض از بانك مركزي

معمای چاپ پول

جنجال بر سر استقراض دولت از نظام بانكي و چاپ پول همچنان ادامه دارد؛ دولتي‌ها بر اين باورند كه در ...

پیشنهاد بنکر