برچسب: ارز 4200 تومانی

اخطار همتی

رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به استقراض پولی از بانک مرکزی برای تامین نیازهای بودجه‌ای هشدار داد. به اعتقاد ...

دخل و خرج ۱۴۰۰

کف حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و بازنشستگان و وظیفه بگیران ۳.۵ میلیون تومان در ماه می‌شود - ارز ۴۲۰۰ ...

صفحه 1 از 2 1 2