برچسب: ارز چند‌نرخی

دلار سرگردان

دلار نیما، دلار ترجیحی، دلار سنا، دلار جهانگیری، دلار بازار متشکل، دلار آزاد و‌… این اصطلاحات سال‌های اخیر بازار ارز ...