برچسب: ارز و طلا و سکه

ناصر بزرگمهر

اقتصاد بیمار

اقتصاد بیمار است و اقتصاد بیمار با شعار دولتی‌ها و دکترهای معدل ۱۹ و مهندس‌های معدل ۲۰ دانشگاه نرفته و ...

پیشنهاد بنکر