برچسب: ارز تکلیفی

حمله بازارساز به بازار ارز

همزمان با رشد پرسرعت قیمت دلار ظرف 2روز گذشته حجم عرضه در بازار متشکل ارزی افزایش یافت؛ چنان‌که عرضه از ...

پیشنهاد بنکر